بنر 120 * 240
پایان نامه روانشناسی - همه چیز آماده دانلود
سفارش تبلیغ
صبا
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 166
بازدید دیروز: 272
کل بازدیدها: 6161302
 
تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

 

پایان نامه تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

پایان نامه ارشد رشته های روان شناسی و علوم تربیتی با موضوع تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی دارای 5 فصل کامل بهمراه فصل چهار تجزیه و تحلیل در نرم افزار اس پی اس اس در 296 صفحه.

فهرست:

 • فصل اول مقدمه و معرفی
 • مقدمه
 • زیربنای نظری تحقیق
 • تعارض و ماهیت آن
 • دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی
 • دیدگاه سنتی
 • دیدگاه کثرت گرا
 • دیدگاه تعامل گرا
 • تعارض و اثرات اصلی تعارض
 • تعارض و جنبه های منفی آن
 • تعارض و جنبه های مثبت آن
 • انواع تعارض
 • تعارض درون فردی
 • تعارض بین فردی
 • تعارض بین گروهی
 • تعارض  بین سازمانی
 • علل ایجاد تعارض در سازمان ها
 • تعارض و تغییر
 • تعاض در اثربخشی سازمان
 • راهبردهای پیشگیری از تعارض
 • راهکارهای رفع تعارض
 • سبک های مدیریت تعارض
 • راهبردهای مدیریت تعارض
 • چانه زنی
 • میانجی گری
 • حکمیت
 • خلاصه بحث تعارض
 • هوش عاطفی
 • تعریف هوش عاطفی
 • ریشه های تاریخی هوش عاطفی
 • اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی
 • دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی
 • هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر
 • هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی
 • هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن
 • ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن
 • هوش عاطفی از دیدگاه گلمن
 • مؤلفه های هوش عاطفی گلمن
 • مؤلفه خودآگاهی
 • مؤلفه مدیریت خود
 • مؤلفه آگاهی اجتماعی
 • مؤلفه مهارت های اجتماعی
 • مؤلفه خودانگیزی
 • توجه معاصر به هوش عاطفی
 • تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک
 • نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی
 • ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین
 • آموزش ویادگیری هوش عاطفی
 • هوش عاطفی در محل کار
 • خلاصه بحث هوش عاطفی
 • ارتباطات (مهارت های ارتباطی)
 • چهارچوب مفهومی ارتباطات
 • هدف ارتباط
 • اهمیت ارتباطات
 • فرایند ارتباطات
 • انواع ارتباطات
 • مهارت های ارتباطی مدیران
 • تعریف مهارت های ارتباطی
 • مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن
 • مهارت کلامی
 • مهارت بازخورد
 • مهارت شنود مؤثر
 • خلاصه بحث ارتباطات
 • الگو (مدل)
 • نظریه های الگوسازی
 • انواع الگو (مدل)
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی تحقیق
 • اهداف
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه های اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • پیش فرضهای تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات
 • فصل دوم پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • تعارض
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج کشور
 • هوش عاطفی
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج کشور
 • ارتباطات
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج کشور
 • نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق
 • مقدمه
 • جامعه آماری
 • نمونه تحقیق
 • انتخاب حجم نمونه لازم
 • متغیرهای تحقیق
 • ابزار و وسیله تحقیق
 • نحوه امتیاز دهی
 • پایایی پرسشنامه های تحقیق
 • نحوه جمع آوری اطلاعات
 • روش های آماری
 • رعایت مسائل اخلاقی
 • منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 296

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 
برچسب‌ها: روانشناسی
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : شنبه 92/9/16
نظرات
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

 

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

پایان نامه پایانی دوره کارشناسی در رشته روان شناسی و علوم تربیتی دارای 5 فصل کامل به همراه تجزیه و تحلیل در نرم افزار اس پی اس اس و دارای فهرست مطالب کامل.

فهرست:

 • چکیده
 • فصل اول : طرح تحقیق                  
 • 1-1 مقدمه
 • 2-1 موضوع تحقیق
 • 3-1 بیان مساله
 • 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
 • 5-1 اهداف تحقیق
 • 6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق
 • 7-1پیشینه تحقیق
 • 1-7-1 تحقیقات داخلی
 • 2-7-1تحقیقات خارجی
 • 3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات
 • 8-1 تعاریف مربوط به هویت
 • 9-1 موانع و تنگناهای تحقیق
 • فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری
 • 1-2 مقدمه
 • 2-2 مباحث نظری
 • 1-2-2 دورکیم
 • 2-2-2 پارسونز
 • 3-2-2 ماکس وبر
 • 4-2-2 کنش متقابل نمادی
 • 5-2-2 کولی
 • 6-2-2 مید
 • 7-2-2 گافمن
 • 8-2-2 نظریه هویت (بورک)
 • 3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق
 • 4-2 پرسشهای تحقیق
 • 5-2 فرضیات تحقیق
 • 6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • 1-3 مقدمه
 • 2-3 نوع تحقیق
 • 3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق
 • 1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
 • 2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق
 • 4-3 متغیرهای مستقل و وابسته
 • 5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
 • 1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل
 • 2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته
 • 6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
 • 7-3 اعتبار تحقیق
 • 8-3 جامعه آماری
 • 9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
 • 1-9-3 تعیین حجم نمونه
 • 2-9-3 شیوه نمونه گیری
 • 10-3 واحد تحلیل
 • 11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
 • 12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق
 • 1-4 مقدمه
 • 2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
 • 1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس
 • 2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی
 • 3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی
 • 4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر
 • 5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر
 • 6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده
 • 7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان
 • 8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران
 • 9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها
 • 10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی
 • 11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان
 • 12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان
 • 13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان
 • 14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان
 • 15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان
 • فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق
 • 1-5 مقدمه
 • 2-5 آزمون فرضیات
 • 1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان
 • 1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان
 • 2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان
 • 3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان
 • 2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»
 • 1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»
 • 2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»
 • 3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» .
 • 3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»
 • 1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»
 • 2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»
 • 3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»
 • 4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»
 • 1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی»
 • 2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
 • 3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
 • 5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»
 • 1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»
 • 2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»
 • 3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»
 • 6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی».
 • 1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»
 • 2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»
 • 3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»
 • 3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)
 • 1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی
 • 2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی
 • 3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی
 • 4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی
 • 4-5  تحلیل مسیر
 • فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
 • 1-6 خلاصه تحقیق 2-6 جمع بندی و نتیجه گیری
 • 3-6 پیشنهادها.
 • فهرست منابع و ماخذ
 • پیوست

 ...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 150

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 


 برچسب‌ها: روانشناسی
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : شنبه 92/9/16
نظرات
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

 

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

پایان نامه رشته پرشکی با موضوع پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل قابل ارائه در مقطع ارشد و دکتری دارای 190 صفحه متن کامل همراه با جداول و سر فصل های کامل.

فهرست:

 • فصل اول
 • زمینه پژوهش
 • بیان مسئله پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • تعریف واژه ها
 • پیش فرضهای پژوهش
 • محدودیت های پژوهش
 • اهمیت پژوهش
 • فصل دوم
 • چهارچوب پنداشتی
 • مروری بر مطالعات
 • فهرست منابع
 • فصل سوم
 • روش پژوهش
 • ملاحظات اخلاقی
 • فهرست منابع
 • فصل چهارم
 • یافته های پژوهش
 • جداول
 • فهرست منابع
 • فصل پنجم
 • نتایج پژوهش
 • نتیجه گیری نهایی
 • کاربرد یافته های پژوهش
 • پیشنهادات برای پژوهشهای بعدی
 • فهرست منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 190

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 برچسب‌ها: روانشناسی
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : شنبه 92/9/16
نظرات
پایان نامه رشته علوم تربیتی و روان شناسی اعتیاد

پایان نامه رشته علوم تربیتی و روان شناسی اعتیاد

 

پایان نامه رشته علوم تربیتی و روان شناسی با موضوع اعتیاد

پایان نامه دوره کارشناسی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی با موضوع اعتیاد دارای فصل چهار تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در 5 فصل به همراه فهرست منابع.

چکیده: مسئله اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی – اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده، و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گردد، پدیده ابتلا به مواد مخدر مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود . متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که قسمت عمده ای از در آمدهای ملی و بخش مهمی از توانایی های نیروی انسانی را در خود هضم کرده است. نتایج حاصل از این پژوهش اثرات عوامل اجتماعی مورد بررسی شامل در دسترس بودن مواد مخدر،اعتیاد اعضای خانواده ،طبقه اجتماعی،دوستان معتاد،بیکاری، میزان آگاهی از عوارض مصرف مواد مخدر و وضع تأهل را تأیید نموده است.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 80

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/9/12
نظرات
پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه

 

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان ابتدایی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی -89

پایان نامه رشته ی علوم تربیتی و روانشناسی در 80 صفحه دارای فهرست مطالب، فهرست منابع و پرسشنامه

چکیده: در یکی دو ده اخیر پیشرفت و موفقیت تحصیلی کودکان در صدر مسائل مورد علاقه والدین ، مربیان ، معلمان ، و در کل جامعه قرار گرفته است . متاسفانه گرایش به مدرک گرایی در جامعه ما نیز به آن دامن زده است . در نتیجه خانواده های بسیاری را می بینم که از عدم پیشرفت رضایتبخش فرزندشان در تحصیل به عنوان معضل اصلی خود نام می برند و تمام نیرو وتوان مادی و معنوی خود را صرف اصلاح آن می کنند که متاسفانه در اکثر موارد حاصلی هم به بار نمی آید. والدین اغلب سخن از آن می گویند که با وجود آنکه امکانات آموزشی روز به روز در حال گسترش است و آنها نیز سعی می کنند این امکانات را در اختیار فرزندان خود بگذارند . باز هم آنها در یادگیری ناموفقند و در پی شکستهای پی در پی ، رفته رفته از یادگیری روی گردان می شوند.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 80

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/9/12
نظرات
پایان نامه اثرات یاددهی در پیشرفت تحصیلی

پایان نامه اثرات یاددهی در پیشرفت تحصیلی

 

پایان نامه اثرات یاددهی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدائی شهرستان میاندوآب

پایان نامه دوره کارشناسی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی با موضوع اثرات یاددهی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدائی شهرستان میاندوآب دارای 5 فصل همراه با تجزیه و تحلیل و فهرست منابع.

چکیده: خواندن فعالیتی است که در آن نمادها ،علامت ها و حروف به کلمه ها و جملاتی با معنای مشخص تبدیل می شوند . هدف نهایی از کسب توانایی خواندن ،رسیدن به مرحله ای است که بتواند نوشته ای را بخواند آن را نقد و بررسی کند و در نهایت به نیازی از نیازهای خود پاسخ گوید . قدم اول در رسیدن به توانایی خواندن این است که یاد گیرنده چه کوچک و چه بزرگسال با چگونگی آرایش حروف و کلمات در متنی که می خواند آشنا شود مثلاً بداند که زبان انگلیسی را از چب به راست و زبان های فارسی و عربی را از راست به چب می نویسند و یا اینکه زبان چینی به صورت ستونی از بالا به پایین نوشته می شود عمل خواندن به طور کلی این گونه اتفاق می افتد که شخص شکل کلمات و عبارت را روی صفحه  می بیند آن گاه این اشکال را از طریق سلسله اعصاب بینایی به مغز او انتقال می یابند و مغز آنها را درک و وارد ذهن می کند این جاست که شخص می تواند بخواند البته شخصی که توانایی خواندن را داشته باشد و نه آدم بی سواد.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 79

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 


برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/9/12
نظرات
بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی در موفقیت های زندگی

بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی در موفقیت های زندگی

 

پایان نامه بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی در موفقیت های زندگی

پایان نامه دروه کارشناسی رشاه های علوم تربیتی و روان شناسی با موضوع بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی در موفقیت های زندگی درای 5 فصل همراه با تجزیه و تحلیل و فهرست منابع و پرسشنامه همراه با فهرست مطالب .

فهرست:

 • مقدمه  
 • فصل اول (طرح تحقیق)
 • عنوان تحقیق
 • تعریف موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • بیان متغیر ها
 • بررسی سابقه ای از تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • روش یا متد تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق   
 • تعریف مفاهیم و واژه ها
 • فصل دوم (سابقه تحقیق)
 • تاریخچه مختصری از تحقیق
 • فصل سوم (روش تحقیق)
 • موضوع تحقیق
 • - روش تحقیق
 • متغییر های تحقیق
 •  - ابزار جمع آوری اطلاعات
 • - روش آماری
 • - چگونگی جامعه آماری
 • فصل چهارم و پنجم (یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها)
 • فصل ششم(نتایج و پیشنهاد ها)
 • نتایج
 • پیشنهادات
 • منابع و مأخذ

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 76

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 


 برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/9/12
نظرات
پایان نامه بررسی رابطه بین خانه و مدرسه

پایان نامه بررسی رابطه بین خانه و مدرسه

 

بررسی رابطه بین خانه و مدرسه در سال تحصیلی 89-90 در شهرستان میاندوآب

پایان نامه دوره کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی با موضوع بررسی رابطه بین خانه و مدرسه در سال تحصیلی 89-90 در شهرستان میاندوآب دارای 5 فصل همراه با تجزیه و تحلیل در فصل 4 و غهریت منابع و پرسش نامه.

فهرست:

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت مسئله
 • اهداف تحقیق
 • سوالهای پژوهش
 • متغیر ها
 • تعاریف عملیاتی
 • فصل دومادبیات و پیشنیه تحقیق
 • ارتباط و اهمیت آن در زندگی انسان
 • شرایط لازم برای برقرار ی ارتباط
 • موفقیت تحصیلی و عوامل موثر در آن
 • دوره راهنمایی تحصیلی
 • اهدف و برنامه دوره راهنمایی تحصیلی
 • شوراها و انجمن های مدرسه
 • ویژگیهای دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی (نوجوانی )
 • پیشینه تحقیق
 • فصل سوم روش اجرای پژوهش
 • نوع روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری (حجم نمونه)
 • ابزار گرد آوری اطلاعات
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
 • نتیجه از تحلیل داده ها
 • پشنهادات و کابرد نتایج
 • محدودیت های تحقیق
 • منابع و ماخذ
 • ضمائم و پیوست ها

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 102

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/9/12
نظرات
پایان نامه نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان

پایان نامه نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان

 

پایان نامه نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان

پایان نامه دوره کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی با موضع نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان در 5 فصل کامل همره با فهرست منابع و تجزیه و تحلیل در فصل 4.

چکیده: پدر و مادر درتربیت فرزندان نقش بسیاراساسی راایفا می کنند ولی درتربیت فقط خوب بودن پدر و مادر نیست بلکه موارد دیگری نیز است که در تربیت فرزندان موثر و تاثیر گذار است یکی از این موارد اخلاق نیکو داشتن است که بسیار در رفتار فرزندان موثر است از موارد دیگری که برروی فرزندان اثر می گذارد تلویزیون ، سینما  و ماهواره را می توان نام برد . کودک اگر حرکات بد یا ناشایست را ازتلویزیون فرا می گیرد درآینده ی او تاثیر می گذارد و به ضرر کودک خواهد بود .

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 83

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/9/12
نظرات
پایان نامه بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی

پایان نامه بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی

 

پایان نامه بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی از دیدگاه معلمان

پایان نامه دوره کارشناسی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی با موضوع بررسی نقش هوش و مهارت اجتماعی در موفقیت های زندگی از دیدگاه معلمان راهنمایی شهرستان میاندوآب دارای فهرست منابع و مطالب در 5 فصل.

فهرست:

 • عنوان تحقیق
 • چکیده
 • فصل اول
 • (طرح تحقیق)
 • مقدمه
 • تعریف موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • بیان متغیر ها
 • روش یا متد تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • تعریف مفاهیم و واژه ها
 • فصل دوم
 • (ادبیات و سابقه تحقیق)
 • تاریخچه مختصری از ادبیات تحقیق
 • د)بررسی خلاصه ای از سابقه تحقیق
 • فصل سوم
 • (روش تحقیق)
 • موضوع تحقیق
 • -روش تحقیق
 • متغییر های تحقیق
 • - ابزار جمع آوری اطلاعات
 • - روش آماری
 • - چگونگی جامعه آماری
 • فصل چهارم
 • (یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها)
 • یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
 • فصل پنجم
 • (نتایج و پیشنهاد ها)
 • نتیجه
 • منابع و ماخذ

...

فرمت فایل: DOCX (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 70

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : سه شنبه 92/9/12
نظرات