بنر 120 * 240
سرامیک - همه چیز آماده دانلود
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 87
بازدید دیروز: 671
کل بازدیدها: 6663286
 
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال اسکالنوئدرالو عناصر تقارن
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال اسکالنوئدرالو عناصر تقارن آن

رسم-تصویر-استریوگرافیک-بلور-تتراگونال-اسکالنوئدرالو-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی تتراگونال اسکالنوئدرال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دریافت

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن

این-فایل-شامل-تصویر-استریوگرافیک-بلور-تتراگونال-پیرامیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن

رسم-تصویر-استریوگرافیک-بلور-تتراگونال-دی-پیرامیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی تتراگونال دی پیرامیدال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دریافت

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال تراپزوئدرال و عناصر تقارن
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال تراپزوئدرال و عناصر تقارن آن

رسم-تصویر-استریوگرافیک-بلور-تتراگونال-تراپزوئدرال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی تتراگونال تراپزوئدرال ، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دریافت

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال پیرامیدال و عناصر تقارن
رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن

این-فایل-شامل-استریوگرافیک-بلور-دی-تتراگونال-پیرامیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل استریوگرافیک بلور دی تتراگونال پیرامیدال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن ، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دیسفنوئیدال و عناصر تقارن
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دیسفنوئیدال و عناصر تقارن آن

رسم-تصویر-استریوگرافیک-بلور-تتراگونال-دیسفنوئیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی تتراگونال دیسفنوئیدال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دریافت

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دیسفنوئیدال و عناصر تقارن
رسم تصویر استریوگرافیک بلور تتراگونال دیسفنوئیدال و عناصر تقارن آن

رسم-تصویر-استریوگرافیک-بلور-تتراگونال-دیسفنوئیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی تتراگونال دیسفنوئیدال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دریافت

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تق
رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن

رسم-تصویر-استریوگرافیک-بلور-دی-تتراگونال-دی-پیرامیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی دی تتراگونال دی پیرامیدال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دری

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تق
رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن

رسم-تصویر-استریوگرافیک-بلور-دی-تتراگونال-دی-پیرامیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی دی تتراگونال دی پیرامیدال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دری

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : دوشنبه 93/6/3
نظرات
تصویر استریوگرافیک رومبیک پیرامیدال و عناصر تقارن آن
تصویر استریوگرافیک رومبیک پیرامیدال و عناصر تقارن آن

تصویر-استریوگرافیک-رومبیک-پیرامیدال-و-عناصر-تقارن-آن

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی رومبیک پیرامیدال ، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دریافت فایل

دانلود فایلبرچسب‌ها: سرامیک
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : یکشنبه 93/6/2
نظرات
 
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو مطالب