قرمز سبز آبي خاکستري
هركه دوستي اش را نابجا به كار گيرد، خود رادر معرض جدايي قرار داده است . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت