قرمز سبز آبي خاکستري
بر آزار و درد بايدت تحمل نمود و گرنه هرگز خرسند نخواهى بود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت