بنر 120 * 240
پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با بکارگیری مدیریت دانش - همه چیز آماده دانلود
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 61
بازدید دیروز: 671
کل بازدیدها: 6663260
 
پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با بکارگیری مدیریت دانش

پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی با بکارگیری مدیریت دانش

 

عنوان پایان نامه: رابطه سرمایه اجتماعی با بکارگیری مدیریت دانش

این پایان نامه در سال 1392 با نمره 19 و نیم دفاع شده است و حاوی فصول 5 گانه و کلیه پیوست ها مانند پرسش نامه ها و تحلیل آماری (خروجی نرم افزار) و چکیده انگبسی می باشد. برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشچویانی که درس پروژه در مقطع کارشناسی دارند بسیار مفید می باشد. این تحقیق یک فرضیه اصلی و شش فرضیه ویژه دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین سرمایه اجتماعی با بکارگیری مدیریت دانش در اداره کل گمرک بندر امام خمینی (ره) رابطه وجود دارد». فرضیه-های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه¬های بکارگیری مدیریت دانش، یعنی استراتژی و اهداف دانشی، کسب و خلق دانش، نگهداری و مستند سازی دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ارزیابی دانش می¬باشند.فرضیه فرعی دیگری وجود دارد که مبنی بر قابلیت پیش بینی کننده بودن شاخص های سرمایه اجتماعی در بکارگیری مدیریت دانش می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی نهاپیت و گوشال و پرسشنامه میرغفوری و همکاران برای سنجش بکارگیری مدیریت دانش استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه ها برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی، حدود 89/ و برای پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش، 86/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل آنها داده های جمع آوری شده در کلیه فرضیه های مذکور در سطح اطمینان 99/، فرضیه های H1 تأیید گردید. به عبارتی سرمایه اجتماعی با بکارگیری مدیریت دانش و همه ابعاد آن ارتباط دارد.

فهرست مطالب:

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه  
 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • روش شناسی تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • سرمایه اجتماعی
 • مقدمه
 • سرمایه
 • اشکال سرمایه از دیدگاه بانک جهانی
 • زمینه های تاریخی سرمایه اجتماعی
 • تعریف سرمایه اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی سازمانی
 • سرمایه انسانی، اجتماعی، عاطفی و روابط میان آنها
 • عناصر سرمایه اجتماعی
 • جنبه های منفی سرمایه اجتماعی
 • مدیریت دانش
 • تاریخچه مدیریت دانش
 • اهمیت دانش
 • تعریف دانش
 • انواع دانش
 • تعریف مدیریت دانش
 • اهداف مدیریت دانش
 • مدیریت دانش در سازمان
 • مدل عمومی دانش در سازمان
 • اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای دولت
 • کارکنان دانش محور
 • ابزار های لازم برای تحقق مدیریت دانش
 • مولفه های بکارگیری مدیریت دانش در پژوهش حاضر
 • مزایای مدیریت دانش
 • موانع و چالش های مدیریت دانش
 • ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش
 • پیشینه تحقیق  
 • تحقیقات داخل کشور
 • تحقیقات خارج از کشور
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • مقدمه  
 • روش شناسی تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • تعیین حجم نمونه
 • روش جمع آوری داده ها
 • ابزار سنجش تحقیق
 • پرسشنامه سرمایه اجتماعی
 • پرسشنامه بکارگیری مدیریت دانش
 • ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری
 • روایی
 • پایایی
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها  
 • آزمون کالموگروف - اسمیرینف  
 • تحلیل همبستگی  
 • ضریب همبستگی پیرسون  
 • آزمون فریدمن  
 • مراحل تفصیلی اجرای تحقیق
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
 • مقدمه   
 • تحلیل داده ها
 • تحلیل توصیفی داده ها
 • نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
 • نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها
 • آزمون کالموگروف-اسمیرینف  
 • آزمون فرضیه ها  
 • آزمون فریدمن برای متغیرهای تحقیق
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
 • مقدمه
 • نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق
 • نتیجه گیری کلی
 • پیشنهادهای تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • پیشنهادهایی برای محققان آینده
 • منابع
 •  فارسی
 • انگلیسی  
 • پیوست ها
 • فهرست شکل ها، جداول و نمودارها

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 110

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 
برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : جمعه 92/9/1
نظرات
 
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو مطالب