بنر 120 * 240
ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن - همه چیز آماده دانلود
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 99
بازدید دیروز: 388
کل بازدیدها: 6662627
 
ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن

 

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی

عنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن برای پیاده‌سازی استراتژی بیمارستان شهدا گنبد کاووس

چکیده: یکی از چالش‌های مدیران ارشد در سراسر جهان، نحوه اجرا و پیاده سازی استراتژی در سازمان متبوعشان می‌باشد؛ با وجود اینکه روش‌های مختلفی، جهت پیاده سازی استراتژی وجود دارد، رسیدن به پاسخ سوال‌هایی از قبیل: چه روشی برای پیاده سازی استراتژی انتخاب گردد؟ و اینکه آیا روش انتخاب شده اثر بخش خواهد بود؟ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. بیمارستان شهدا گنبد نیز به عنوان  سازمان دولتی، در جهت نیل به اهداف عالی حاکمیت بالینی و رسیدن به جایگاه برتر نیاز به استقرار یک مدل جهت پیاده سازی استراتژی خویش دارد تا هم استراتژی‌های خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر ارزیابی نماید و هم در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید. به همین منظور در این تحقیق، پیاده سازی و عملیاتی نمودن استراتژی‌های بیمارستان شهدا با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق ابتدا با مقایسه سیستم‌های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل کارت امتیازی متوازن به این سوال پاسخ می‌دهد که کدام یک از مدل‌های اندازه گیری عملکرد را جهت پیاده سازی استراتژی قرارگاه باید انتخاب کرد و توسعه داد ؟ و در ادامه با ارزیابی عملکرد بیمارستان بر اساس کارت امتیازی متوازن (شاخص های چهارگانه BSC) به این سؤال پاسخ می دهد که عملکرد بیمارستان شهدا  بر اساس کارت امتیازی متوازن چگونه است و با استفاده از نتایج ارزیابی به استقرار مدلی مناسب جهت پیاده سازی استراتژی دست می یابد.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی عملکرد- کارت امتیازی متوازن (شاخص های چهارگانه BSC) – نقشه استراتژی

فهرست مطالب:

 • فصل اول کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق
 • تعاریف کلیدی
 • ضرورت انجام تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • اهداف اساسی از انجام تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق
 • جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
 • روش تحقیق
 • روش و ابزار گرداوری اطلاعات
 • قلمرو تحقیق (مکانی زمانی و موضوعی)
 • سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • فصل دوم –ادبیات تحقیق
 • بخش اولارزیابی عملکرد
 • تعاریف
 • دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
 • تاریخچه ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی عملکرد در ایران
 • ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
 • ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارامد
 • مدل های ارزیابی عملکرد
 • مدل‌های اندازه‌گیری عملکرد
 • مدل سینک و تاتل ()
 • هرم عملکرد ()
 • تحلیل ذی نفعان ()
 • چارچوب مدوری و استیپل ()
 • الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد
 • کارت امتیازی متوازن
 • مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM)
 • مدل دمینگ
 • مدل مالکولم بالدریج
 • مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM)
 • بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم
 • دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن
 • معرفی مدل کارت امتیازی متوازن
 • روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
 • منظرهای روش ارزیابی متوازن
 • منظر مالی
 • منظر مشتری
 • منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
 • منظر یادگیری و رشد
 • روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
 • چرا استراتژی‌ها در عمل پیاده نمی‌شوند؟
 • مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی
 • مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان با استراتژی
 • مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
 • مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
 • بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن
 • برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی
 • برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان
 • برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
 • برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
 • توازن در ارزیابی متوازن
 • توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت)
 • توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان
 • توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
 • توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد
 • نقشه استراتژی
 • وجوه نقشه استراتژی
 • سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن
 • سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات
 • مرحله نخست : تنظیم استراتژی
 • مرحله دوم : برنامه‌ریزی استراتژیک
 • مرحله سه : هم سویی سازمان با استراتژی
 • مرحله چهارم : برنامه ریزی عملیات
 • مرحله پنجم : کنترل، نظارت و یادگیری
 • مرحله ششم : سنجش و سازگار کردن استراتژی
 • سنگ بنای موفقیت
 • حمایت مدیریت ارشد
 • مدیریت پروژه
 • آشنایی با بیمارستان شهداو استراتژی آن
 • مقدمه
 • اعضای کمیته برنامه نویسی استراتژیک
 • معرفی بیمارستان
 • رسالت بیمارستان
 • چشم اندازارزشها
 • ذینفعان
 • نقاط قوت و نقاط ضعف
 • فرصتها و تهدیدها
 • ماتریس SWOT
 • جدول ارزیابی عوامل داخلی IFE
 • جدول ارزیابی عوامل خارجی EFE
 • جایگاه استراتژیک بیمارستان شهداء
 • اهداف کلی برنامه استراتژیک
 • فصل سوم روش انجام پژوهش (روش شناسی تحقیق)
 • نوع روش تحقیق
 • جمعیت آماری
 • شیوه نمونه گیری و روش محاسبه حجم نمونه
 • تعیین حجم نمونه
 • محدوده پژوهش
 • نحوه جمع آوری داده ها
 • واحد تحلیل و سطح تحلیل
 • تعریف مفاهیم اصلی تحقیق
 • تعریف نظری و عملیاتی
 • مشتری
 • فرایندهای داخلی
 • شایستگی و نوآوری
 • مالی
 • عملکرد سازمانی
 • ابزارهای جمع آوری داده ها
 • اعتبار (روایی) و پایایی ابزار سنجش
 • اعتبار
 • پایایی
 • تکنیک های تجزیه و تحلیل
 • فصل چهارمیافته های پژوهش
 • ویژگیهای فردی و اجتماعی نمونه
 • ویژگیهای جمعیت شناختی (دموگرافیک)
 • جنسیت افراد جامعه
 • سطح تحصیلات افراد جامعه
 • وضعیت جایگاه شغلی (سمت) افراد جامعه
 • سابقه کاری افراد جامعه
 • وضعیت تأهل افراد جامعه
 • تعداد فرزندان افراد جامعه
 • نقشه استراتژی بیمارستان با استفاده از متدولوژی BSC
 • پاسخ به سؤالات تحقیق
 • توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان نسبت به محیط میزان توجه به توانمندی نیروها در
 •  محیط کارتوزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به میزان برگزاری جلسات تخصصی در راستای تقویت توانمندی کاری نیروها
 • توزیع فراوانی پاسخ گویان مورد مطالعه بر حسب پیش بینی همایشهای تخصصی جهت توانمندی نیروها
 • توزیع فراوانی پاسخ گویان مورد مطالعه بر حسب ترغیب کارمندان به شرکت در همایش ها و کنگره ها
 • توزیع فراوانی پاسخ گویان مورد مطالعه بر حسب مهیا نمودن تسهیلات لازم در جهت شرکت نیروها در همایش
 • .
 • .
 • .
 • توصیف متغیرهای تحقیق
 • آزمون همبستگی پیرسون
 • فصل پنجمنتیجه گیری و طرح پیشنهادات
 • مقدمه
 • یافته های تحقیق
 • یافته های توصیفی
 • یافته های تبیینی
 • نتیجه گیری نهایی
 • نقشه استراتژیک
 • برنامه پیاده سازی اهداف استراتژیک
 • پیشنهادات کاربردی
 • پیشنهادات پژوهشی
 • پیوست الف: (پرسشنامه تحقیق)
 • پیوست ب: (مستندات توزیع نرمال)
 • پیوست ج: (مستندات آلفای کرونباخ)
 • فهرست منابع و مآخذ
 • فهرست جداول

...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 320

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


 


برچسب‌ها: پایان نامه
نویسنده : محمّد کشتکار ذوالقدر
تاریخ : پنج شنبه 92/8/30
نظرات
 
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو مطالب