بنر 120 * 240
پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران - همه چیز آماده دانلود
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانلود بازی ، نرم افزار ، فیلم ، پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی و پایان نامه
 
موضوعات
لینک دوستان
دیگر موارد


بازدید امروز: 61
بازدید دیروز: 398
کل بازدیدها: 6658822
 
پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

پیشگفتار :

خدایا تو را ستایش می کنم که تو آفریدگار زمین و آسمانی ، حمد و ثنا را مخصوص تو می دانم که تو عطا کننده نعمت های بی پایانی و از تو مدد و یاری می طلبم که تو یاری دهنده همه جهانیانی

درود فراون به روان پاک و یگانه منجی عالم بشریت و پیامبر رحمت ، محمد مصطفی (ص) که جهان تاریک غرق شده در دریای آشوب را با نور خود روشنی داد و برگهای پژمرده درخت انسانیت را طراوت بخشید.

این تحقیق پژوهشی در آیین دادرسی کیفری است بعد از این که چند صباحی به علم آموزی پرداختیم اکنون به خود جرات می دهم که در حد بضاعت ناچیز خویش دست به قلم برده و پژوهشی در زمینه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشم و نظرات گوناگون را بیان و نتیجه گیری ناقصی از این نظرات داشته باشم و در بضاعت خود ندیدم که به  ?   این نظرات بپردازم در پژوهش حاضر این موضوع در موارد مختلف مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته اما توشه کم و راه طولانی و دشوار مخصوصاً با بضاعت کم علمی بنده .

در پایان برخورد لازم می دانم که از راهنمایی های جناب آقای دکتر مکرمی سپاس گذاری نماییم .

 

 

فهرست مطالب

 

 

چکیده              

مقدمه  

بخش اول : کلیات 

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

  1. ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری       
  2. اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
  3. سابقه تقتین

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن 

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی

2-2 در مرحله دادرسی            

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی

- مرجع دادرسی

الف : دادگاه کیفری استان 

ب: دادگاه عمومی و انقلاب

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات

  1. تعاریف  
    1. معنای فوت

الف ) مرگ ظاهری

ب) کما

ج) مرگ مغزی   

د) حکم موت فرضی

2-1-1 :معنای مجازات شخصی 

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم

4-1 : نمونه کاربردی

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات

  1. : معنای گذشت 

   2-2     : جرایم قابل گذشت

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی

ب: روش احصای قانونی

ج: روش قانون گذار ایران

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 

1-4-2 : تعریف شاکی

2-4-2 :تشریفات گذشت

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع

ب: اهلیت استیفاء

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات

  1. تعریف
  2. آثار نسخ بر مراحل دادرسی                                                     

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                              

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                      

 و قبل از صدور حکم                                                                                 

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                         

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                  

4-1 : تعریف                                                                        

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                        

ب: عفو خاص                                                                       

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                 

ب: آثار عفو خاص                                                                 

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                  

1-5 : تعریف                                                                        

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                     

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                            

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                        

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                

ب: دلایل مخالفان                                                                   

6-3 : انواع مرور زمان                                                               

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                     

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                    

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                  

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                   

6-5 تعلیق مرور زمان                                                         

6-6 آثار مرور زمان                                                           

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری                                                                                             

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                               

1-7 تعریف جنون                                                               

2-7 انواع جنون                                                                        

الف : جنون ادواری                                                             

ب: جنون دایمی                                                                  

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                       

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                              

نتیجه گیری                                                                       

پیشنهادات                                                                         

منابع و ماخذ                                                                     

 

دانلود پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایراننویسنده :
تاریخ : جمعه 94/11/30
نظرات
 
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آرشیو مطالب